Czy nadchodzi spowolnienie gospodarcze? Rośnie pesymizm wśród firm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gospodarka w Polsce wrzuci w najbliższych 12 miesiącach niższy bieg ? wynika z badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych. W porównaniu z poprzednią edycją ankiety nastroje CFO uległy pogorszeniu. Jeszcze w 2015 roku 55 proc. respondentów optymistycznie oceniało perspektywy ekonomiczne na najbliższe 12 miesięcy, a w tym roku odsetek ten spadł do 32 proc. Wciąż jednak optymistów jest więcej niż pesymistów (32 proc. do 19 proc.).

– Dyrektorzy finansowi nie patrzą już w przyszłość w tak ?różowych okularach? jak miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku. Warto jednak podkreślić, że optymiści przeważają nad pesymistami. Trudno tutaj mówić, że dyrektorzy finansowi przewidują recesję, raczej nazwałbym to spowolnieniem. Spowolnienie będzie wielopłaszczyznowe ponieważ dyrektorzy finansowi uważają, że ich firmy będą poddane zarówno presji przychodowej jak i presji kosztowej ? mówi newsrm.tv Tomasz Wróblewski, partner zarządzający, Grant Thornton.

Uczestnicy badania prognozują, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy wyhamuje wzrost popytu. Obecnie 40 proc. respondentów uważa, że popyt na usługi i produkty oferowane przez ich firmę wzrośnie, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił 61 proc.

Zdaniem dyrektorów finansowych w nadchodzącym roku firmy będą również mniej skłonne do inwestowania. Odsetek CFO deklarujących zwiększenie środków przeznaczonych na wejście na nowe rynki oraz na zakup nowych maszyn i urządzeń zmniejszył się odpowiednio z 74 do 61 i z 70 do 59 proc.

Ankietowani uważają także, że wzrosną koszty na rynku pracy. 41 proc. respondentów twierdzi bowiem, że w najbliższym roku wynagrodzenia w ich firmie będą rosły szybciej niż wskaźnik inflacji ? to o 15 p.p. więcej niż przed rokiem.

– CFO zdają sobie sprawę, że aby utrzymać najbardziej wykwalifikowanych pracowników, czyli tych generujących największą wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, będą musieli zaproponować im lepsze warunki finansowe. Dyrektorzy finansowi spodziewają się więc, że nie tylko przychody będą spadać, ale też koszty pracy będą rosnąć. W konsekwencji uważają, że w najbliższym czasie rentowność ich firm będzie pod podwójną presją ? zarówno przychodową, jak i kosztową ? komentuje Tomasz Wróblewski.

Co zaskakujące, mimo hamującego popytu na produkty i usługi oraz niższego odsetka dyrektorów finansowych deklarujących wzrost nakładów inwestycyjnych, nie słabnie zapotrzebowanie na nowych pracowników. Odsetek CFO planujących zwiększanie zatrudnienia wręcz delikatnie rośnie ? obecnie wzrost liczby pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy zapowiada 41 proc. dyrektorów finansowych ? to o 4 p.p. więcej niż przed rokiem.

– Dyrektorzy finansowi w Polsce nie działają zachowawczo ? tak jak w poprzednich latach wspierali rozwój inwestycyjny firm, tak teraz stawiają na inwestycje w pracowników. Wzrost zatrudnienia to logiczna i bezpieczna alternatywa dla inwestycji w majątek trwały. Świadczy to ponadto o rosnącej roli i odpowiedzialności dyrektorów finansowych za kluczową przewagę konkurencyjną ? kapitał ludzki ? uważa Waldemar Wojtkowiak, członek zarządu i CFO w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę audytorsko-doradczo-outsourcingową Grant Thornton oraz Grupę Euler Hermes na podstawie ankiet zebranych wśród uczestników cyklu Kongresów Dyrektor Finansowy Roku, które odbyły się w maju tego roku w Sopocie, Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach.

Źródło: Newsrm.tv

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail