Złoty w odwrocie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Łukasz Rozbicki - MM Prime TFI
Łukasz Rozbicki – MM Prime TFI

Pomimo świątecznego nastroju ostatni tydzień przyniósł relatywnie dużą zmienność na rynku walutowym. Ponadto końcówka roku potwierdziła siłę dolara. Amerykańska waluta wzmocniła się względem europejskiej o 0,8%. Polski złoty natomiast zakończył okres aprecjacji i zanotował lekką korektę. W związku z tym polska waluta osłabiła się względem najważniejszych walut kolejno o 0,6% i 1,4% wobec euro, i dolara.

W ubiegłym tygodniu inwestorzy mogli narzekać na brak danych ekonomicznych. Niemniej jednak można wskazać kilka ważnych odczytów wskaźników ekonomicznych, które wpłynęły na rynek walutowy. Przede wszystkim umocnieniu dolara pomógł bardzo wysoki poziom indeksu zaufania konsumentów Conference Board (96,5 pkt. wobec prognozy 93,6 pkt). Zawiodły natomiast dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy i nieruchomości. Warto zwrócić uwagę również na odczyt indeksu Chicago PMI, który wyniósł zaledwie 42,9 pkt. wobec oczekiwanego poziomu 49,7 pkt. Dane te jednak nie zniechęciły niedźwiedzi na parze EUR/USD. W piątek natomiast inwestorzy poznali indeksy PMI wg CFLP dla Chin. Wyniosły one kolejno 54,5 pkt. oraz 49,7 pkt dla sektora usług i przemysłu. Informacje te wskazują wciąż na słabość przemysłu chińskiego, czego jednak nie można powiedzieć o sektorze usług, który to  zgodnie z odczytem znajduje się w dobrej koniunkturze. Nadchodzący tydzień natomiast przyniesie bardzo dużą ilość danych ekonomicznych. Inwestorzy zwrócą uwagę na odczyty wskaźników PMI dla strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Ponadto w Ameryce zostaną opublikowane dane dotyczące rynku nieruchomości, rynku pracy (tzw. payrollsy), produkcji przemysłowej oraz protokół z grudniowego posiedzenia FOMC. W strefie euro natomiast inwestorzy poznają wartość indeksów nastrojów, stopy bezrobocia, sprzedaży detalicznej oraz zamówień w przemyśle.

Dolar w stosunku do euro dalej porusza się w konsolidacji między 1,08 a 1,11, a aktualnie EUR/USD przebił krótkoterminowy opór na 1,09. Może to oznaczać, że bariera 1,10 będzie testowana, chociaż jeśli liczyć na wybicie z konsolidacji to zapewne będzie to możliwe dopiero po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Natomiast o kierunku wybicia zadecyduje to, w którą stronę i jak mocno dane będą odbiegać od konsensusu ustawionego w pobliżu 200 tys. przyrostu miejsc pracy. Złoty natomiast koryguje ostatnie umocnienie i jeśli przebity będzie poziom 4,30 na EUR/PLN to znowu może dać o sobie znać słabe nastawienie do polskiej waluty, zwłaszcza jeśli faza risk-off widoczna na początku tygodnia będzie się przedłużać. Na USD/PLN opór ustawiony jest w okolicach 3,96, a kolejny to okrągły poziom 4,00.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail