społeczeństwo,gospodarka,

  • Pięć miast ma 481 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe

    Pięć miast podpisało we wtorek umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych, których jednym z celów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego w centrach aglomeracji. Dofinansowania unijne dostały: Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów – poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Witold Słowik. Słowik wyjaśnił,…

  • NIK skontroluje Biuro Ochrony Rządu

    W połowie maja 2017 roku NIK rozpocznie zapisaną w planie pracy kontrolę dot. przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Podczas kontroli sprawdzone zostaną m.in.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji i Biuro Ochrony Rządu. Przeprowadzenie kontroli,…

Posts navigation