TAURON: Przerwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do 23 listopada

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Na wniosek akcjonariuszy TAURON Polska Energia ogłoszono do 23 listopada przerwę w zwołanym na 9 listopada Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki.


Przerwę w NWZ akcjonariusze uzasadnili koniecznością głębszego przeanalizowania kwestii podwyższenia kapitału spółki, które stanowi główny punkt porządku obrad posiedzenia.

Zarząd TAURONA zwołał na 9 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym między innymi zaplanowano rozpatrzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln złotych. Nastąpić ma ono poprzez emisję 80 mln akcji niemych o wartości nominalnej 5 złotych każda. Walory nowej serii będą akcjami imiennymi niemymi (tj. z wyłączonym prawem głosu), uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie to wygaśnie, gdy suma wypłaconej dywidendy pokryje różnicę między bieżącą ceną akcji a ich wartością nominalną. Posiadaczom akcji niemych przysługuje prawo do udziału w podziale zysku, ale nie mają oni prawa głosu, a zatem pozycja poszczególnych akcjonariuszy podczas głosowania nad uchwałami na Walnym nie zmieni się. Propozycja ta stanowi nową jakość na polskim rynku kapitałowym.

? Wierzę, że akcjonariusze poprą emisję, dlatego że jest ona korzystna dla spółki i akcjonariuszy. Ta emisja jest bardzo ważna dla TAURONA, który musi się modernizować i zwiększać efektywność. Należy też podkreślić, że emisja jest korzystna zarówno dla Grupy, jak i akcjonariuszy, w tym także tych mniejszościowych. Z jednej strony spółka zyska cenne, płynne aktywa, jakimi są akcje PKO BP, a z drugiej liczba głosów poszczególnych akcjonariuszy nie zmieni się, ponieważ emitowane akcje będą pozbawione prawa głosu ? mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Walnego, kapitał zakładowy TAURONA wzrośnie do 9,16 mld złotych. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego wniesie do spółki aportem Skarb Państwa w formie akcji PKO BP będących w publicznym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail