EuCO S.A.: Bardzo dobre wyniki finansowe po II kwartale 2018 i dynamiczny rozwój Spółki w Rumunii

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Grupa Kapitałowa Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku. Bardzo dobre wyniki Spółka osiągnęła zwłaszcza w II kwartale tego roku. Zysk netto wzrósł o ponad 400 proc. do poziomu 3,1 mln zł. a przychody zwiększyły się o ponad 23 proc. i wyniosły 23,6 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. GK EuCO wypracowała ponad 46,4 mln zł. przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9,3 proc.) i ponad 11,2 mln zł. EBITDA (wzrost o 16,4 proc.).

 

„Pierwsze półrocze a zwłaszcza II kwartał tego roku wyraźnie pokazuje, znakomite efekty optymalizacji, która dała ponad 30 procentową redukcję kosztów. Ten proces trwa i będzie przynosił jeszcze lepsze efekty. Możemy pochwalić się portfelem prowadzonych spraw o wartości 675 mln zł. To efekty realizowania nowej strategii i oferowania nowych produktów.  Na wyniki  Grupy Kapitałowej EuCO świetnie wpływa też dynamiczny rozwój naszej rumuńskiej spółki i projektu EuCOvipcar, oferującego samochody zastępcze z polisy OC” powiedział Krzysztof Lewandowski, prezes GK EuCO.

 

Wartość spraw należącej do GK EuCO rumuńskiej spółki Centrul European De Despagubiri SRL na 30 czerwca 2018 r. wynosiła ponad 260 milionów złotych. Przychody EuCO ze sprzedaży na rynkach zagranicznych (głównie w Rumunii) wyniosły w pierwszym półroczu 2018 r. łącznie ponad 11,4 mln zł. W porównaniu do 7,7 mln zł. w pierwszym półroczu 2017, to wzrost o prawie 50 procent. EBITDA wzrosła o 16 procent do ponad 3,8 mln złotych, co w porównaniu do 3,2 mln zł. w analogicznym okresie ub. roku stanowi wzrost o 16 procent.

 

„Śmiało możemy powiedzieć o sukcesie, który odnieśliśmy w Rumunii. W pierwszym półroczu 2018 wpływy na konto spółki podwoiły się, osiągając ponad 25 mln zł. w porównaniu z 11 mln zł. w pierwszym półroczu zeszłego roku. Jest to znakomity wynik, który w naszej ocenie daje perspektywę dalszych dynamicznych wzrostów w przyszłości. Rumunia to duży, drugi po Polsce, kraj Europy Środkowo-Wschodniej, w którym jesteśmy niekwestionowanymi liderami rynku, a nasza sieć współpracowników i pełnomocników działa na terenie całego kraju. Bardzo zniszczona sieć dróg oraz najwyższe w Europie czarne statystyki wypadków pokazują, że zapotrzebowanie na nasze wsparcie jest bardzo wysokie – widzimy to w rosnącej liczbie i wartości prowadzonych przez nas spraw. W perspektywie myślimy też o wprowadzaniu na tym rynku produktów, które rozwinęliśmy z sukcesem w Polsce”, podkreśla Michał Karewicz, zarządzający zespołem Centrul European De Despagubiri SRL.

 

Dynamicznie rozwija się też spółka oferująca poszkodowanym kompleksową usługę samochodu zastępczego z polisy OC, która na początku lipca zmieniła nazwę z EuCOcar na  EuCOvipcar.

Flota ponad 200 pojazdów w barwach EuCOvipcar wypracowała w pierwszym półroczu 2018 r. 7,1 mln zł. przychodów i ponad 3,8 mln zł. EBITDA.

 

 

Grupa Kapitałowa EuCO  widzi też dalszy potencjał rozwoju polskiego rynku. Towarzystwa ubezpieczeniowe systematycznie zwiększają rezerwy na wypłaty odszkodowań (w pierwszym kwartale 2018 roku było to już ponad 62 mld zł. co oznacza powiększenie o 10 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku) – to pokazuje, że ubezpieczyciele spodziewają się wzrostu liczby spraw.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail