Nowa kampania Poczty Polskiej adresowana do osób niepełnosprawnych

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Coraz więcej placówek pocztowych bez barier architektonicznych, oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami i materiały informacyjne w urzędach pocztowych.

Do ponad 4 600 placówek pocztowych trafi blisko milion materiałów informacyjnych, z których osoby z niepełnosprawnościami mogą dowiedzieć się m.in., jak poprawić swoją sytuację na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, a także w jaki sposób ubiegać się w PFRON o dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji. Bardziej szczegółowe informacje i praktyczne rady zamieszczono na stronie internetowej kampanii: pocztapolskabezbarier.pl.

“To bardzo ważne, żeby usługi powszechne były dostępne i przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Poczta zrobiła już dużo, przystosowując swoje placówki do potrzeb niepełnosprawnych oraz tworząc usługi cyfrowe, z których można korzystać nie wychodząc z domu. Kampania, która dzisiaj się zaczyna to kolejny krok w stronę zmniejszenia barier, jakie muszą pokonywać niepełnosprawni” – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

“Wsparcie dla niepełnosprawnych i ich rodzin jest jednym z priorytetów rządu. Wyrazem tego jest m.in. program +Za życiem+, który ma spełnić oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego programu kluczowe znaczenie w walce z dyskryminacją niepełnosprawnych ma poprawienie dostępności do rynku pracy, likwidacja barier architektonicznych oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępności do usług. Dlatego resort rodziny podpisał porozumienie z Pocztą Polską, które służy podniesieniu jakości usług dla klientów niepełnosprawnych” – stwierdziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Poczta Polska pracuje również nad zwiększaniem dostępności architektonicznej swoich budynków. Modelowe placówki otrzymują certyfikat “Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja.

“Coraz więcej placówek pocztowych jest przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych. Dbamy o to, by w urzędach znajdowały się obniżone skrzynki i okienka, podjazdy czy dzwonki do przywoływania obsługi. To rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z naszych usług osobom poruszającym się na wózkach” – podkreśla Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail