TAURON Wydobycie ? udany mariaż górnictwa i energetyki

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

W obecności premier Beaty Szydło górnicy z TAURON Wydobycie świętowali 4 grudnia Barbórkę w Libiążu. Spółka, należąca do Grupy TAURON, mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku węgla odnotowuje dobre wyniki m.in. dzięki dużym wolumenom wydobycia i sprzedaży paliwa, a przede wszystkim głębokiej restrukturyzacji, którą przeszły przez lata jej dwie kopalnie.  

barborka_tauron

Premier Beata Szydło spotkała się rano w należącym do TAURON Wydobycie Zakładzie Górniczym Janina z prezesem zarządu TAURON Polska Energia, Jerzym Kurellą oraz prezesem zarządu TAURON Wydobycie, Łukaszem Brzózką. Następnie przemaszerowała wraz z górnikami do Kościoła Św. Barbary w Libiążu, gdzie wzięła udział w uroczystej mszy barbórkowej.

Zapewnienie Grupie TAURON paliwa do produkcji energii to priorytet dla spółki TAURON Wydobycie. Obecnie kopalnie Grupy TAURON (Zakład Górniczy Janina i Zakład Górniczy Sobieski) zaspokajają ok. 40 proc. jej zapotrzebowania na węgiel. Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej założeniami wskaźnik ten – m.in. dzięki przejęciu KWK Brzeszcze – w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc.

Grupa TAURON, jako drugi producent energii elektrycznej w kraju, zużywa rocznie w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach blisko 10 mln ton węgla kamiennego i kontroluje pełen łańcuch energetyczny (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, obsługa klienta).

Jednym z celów strategicznych TAURONA jest wzrost wydobycia z własnych źródeł i tym samym zwiększenie pokrycia zapotrzebowania na węgiel w ramach Grupy. Holding ? poprzez spółkę TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu ? kontroluje 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego oraz osiąga 5-proc. wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. 19 października spółka celowa z Grupy TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze. Będzie to trzecia kopalnia w Grupie TAURON.

– Przyszłością energetyki są firmy oparte na pełnym łańcuchu wartości ? od wydobycia, przez wytwarzanie, dystrybucję, po sprzedaż energii elektrycznej i ciepła do klientów. My taką strategię realizujemy. Koncerny paliwowo-energetyczne to naturalny kierunek rozwoju energetyki i górnictwa w Polsce. Grupa TAURON posiada już od lat w swoich strukturach dwie kopalnie węgla kamiennego, a obecnie jesteśmy w trakcie akwizycji trzeciej kopalni. Dzięki synergii z górnictwem spółki energetyczne mogą stać się jeszcze bardziej efektywnymi i niezależnymi paliwowo podmiotami ? mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Taką integrację obserwujemy od lat na rynku europejskim. Grupy energetyczne starają się kontrolować pełen łańcuch wartości. Szczególnie cenny dla firm energetycznych jest dostęp do paliw z własnych źródeł, gdyż jest to efektywne kosztowo, ale również stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem braku dostaw ? dodaje Jerzy Kurella.

Umowa z 19 października zawierała zobowiązania warunkujące nabycie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń aktywów wydzielonej zorganizowanej części KWK Brzeszcze przez spółkę zależną w 100 proc. od TAURONA – Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Aktywa, w skład których wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu, znajdą się, po uzyskaniu wszystkich zgód korporacyjnych i UOKiK (co już nastąpiło) oraz decyzji Ministerstwa Środowiska o przeniesieniu koncesji, w spółce Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. W przyszłości, po restrukturyzacji kopalni, zostaną podjęte działania, które doprowadzą do połączenia tego podmiotu ze spółką TAURON Wydobycie.

– Zaangażowanie energetyki w górnictwo należy potraktować jako inwestycję. Warto przypomnieć, że Tauronowi udało się już z sukcesem zrestrukturyzować dwie należące do Grupy kopalnie. KWK Brzeszcze ma szansę stać się zakładem rentownym w perspektywie końca 2017 r., kiedy wydobywać będzie ? zgodnie z biznesplanem ? ok. 1,8 mln ton węgla rocznie. Aby było to możliwe, konieczna jest optymalizacja infrastruktury podziemnej i przeprowadzenie związanych z nią w kolejnych trzech latach niezbędnych inwestycji. Warto podkreślić, że efektywność ekonomiczną kopalni można osiągnąć bez konieczności ograniczania zatrudnienia, ale po wprowadzeniu motywacyjnego systemu wynagradzania, zależnego od osiąganych wyników. Takie warunki udało nam się wynegocjować ze stroną społeczną KWK Brzeszcze ? mówi Jerzy Kurella.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała ok. 3,5 mln ton węgla kamiennego. Nakłady inwestycyjne w obszar Wydobycie od początku roku sięgnęły 177,5 mln zł. Obszar Wydobycie Grupy TAURON uzyskał w III kw. 2015 r. 134,7 mln zł EBITDA wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Dobry wynik był możliwy m.in. dzięki osiągnięciu wysokich wolumenów wydobycia i sprzedaży węgla oraz uelastycznieniu świadczeń dla byłych pracowników.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail