Centrum Projektów Polska Cyfrowa wesprze sprawdzone projekty szkoleń kwotą 35 milionów złotych!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Masz ciekawy projekt szkoleniowy, pomagający wejść do świata nowoczesnych technologii osobom dorosłym w Twojej okolicy? Świetnie działasz w swojej miejscowości, gminie, społeczności lokalnej i chciałbyś rozszerzyć projekt na większy obszar, np. całe województwo? W Centrum Projektów Polska Cyfrowa rusza właśnie konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowych, które sprawdziły się na mniejszym obszarze i są gotowe, by rozszerzyć ich działanie na dużą skalę. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie o łącznej  wartości 35 milionów złotych. Zgłoszenia w konkursie składać mogą między innymi organizacje pozarządowe i samorządy – szczegóły dostępne są na stronie internetowej CPPC: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-konkurs/

„Dzięki szkoleniom, cyfrowe wykluczenie Polaków odejdzie w przeszłość. To bardzo ważne z punktu widzenia poprawy komfortu życia obywateli, zwiększenia szans na rynku pracy, czy zrozumienia środków wymiany informacji w nowoczesnym świecie. Tworzenie społeczeństwa, które aktywnie korzysta z e-usług, komunikuje się z urzędami przez internet jest równie ważne, jak samo udostępnianie nowych usług” – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Konkurs został podzielony na trzy rundy. Pierwsze wnioski konkursowe można będzie składać od 30 września do 31 grudnia 2018 r., kolejne przyjmowane będą od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r. oraz od 1 do 29 marca 2019 r.  Dofinansowanie jednego projektu może wynieść od 0,5 do 5 mln złotych. Środki te mogą pokryć nawet 100 procent kosztów kwalifikowalnych projektu.

„Zapraszamy społeczników, animatorów lokalnych społeczności, edukatorów, którzy organizowali szkolenia z nowoczesnych technologii w swojej okolicy, a teraz chcieliby realizować je w większym zakresie. Dzięki ich wiedzy i finansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tysiące Polaków pozna nowe technologie i wejdzie do cyfrowego świata. To szansa, byśmy wspólnie pokazali, jak łatwo i wygodnie korzystać między innymi z e-usług i internetu” stwierdził Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Wnioski konkursowe mogą dotyczyć nie tylko stacjonarnych kursów i szkoleń, ale także wszelkich innych efektywnych form przekazywania wiedzy.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju kompetencji cyfrowych i nabycia umiejętności korzystania z e-usług przez uczestników szkoleń. Wybrane projekty będą miały też za zadanie stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail