Nowe studia biznesowe na UMK w Toruniu. Uczelnia nawiązała współpracę z ekspertami MM Prime TFI

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i MM Prime TFI podjęły się wspólnej inicjatywy utworzenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania majątkiem ?Wealth Management?. Studia podyplomowe, na których wykładać będą zarządzający i analitycy MM Prime TFI oraz wykładowcy z UMK w Toruniu ruszają w listopadzie.

Dzięki współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MM Prime TFI, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK utworzono studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem ?Wealth Management?. Tounikatowa oferta edukacyjna, której celem jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy niezbędnej do zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach pożytku publicznego i jednostkach samorządu terytorialnego a także zarządzania majątkiem zamożnego klienta indywidualnego oraz rodziny w ujęciu międzypokoleniowym.

?Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem ?Wealth Management? nie tylko poszerzają naszą ofertę edukacyjną jako Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ale nawiązują i wpisują się w misję Wydziału.Studia te są owocem współpracy praktyki z biznesem i miejscem spotkania nauki ze światem finansów, podtrzymując tym samym wizerunek uczelni bliskiej praktyce gospodarczej.?? powiedział dr hab. Jerzy Boehlke, Prodziekan WNEiZ ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.

Program studiów opracowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i MM Prime TFI zawiera najnowsze rozwiązania teorii i praktyki stosowane na światowych rynkach finansowych. Studenci będą poznawać zagadnienia związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, działalnością funduszy inwestycyjnych, organizacją zarządzania majątkiem i sprzedażą. Dowiedzą się jak budować relacje biznesowe oraz zespoły sprzedaży w instytucjach finansowych.

?Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku umiejętność doboru instrumentów i produktów finansowych do potrzeb inwestycyjnych konkretnej jednostki gospodarczej czy osoby indywidualnej stanowi o jej bezpieczeństwie finansowym. Istnieje więc duże zapotrzebowanie zarówno środowiska biznesowego jak i klienta indywidualnego na specjalistów skutecznie zarządzających majątkiem. We współczesnych realiach gospodarczych zarządzanie majątkiem jest cenną umiejętnością nieodzowną nie tylko w zakresie utrzymania jego wartości ale również podwyższania tej wartości w długim okresie. Zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.? ? powiedziała dr Dorota Krupa, kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania majątkiem ?Wealth Management?.

Studia potrwają dwa semestry, przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni i kierunków, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów i kolejność zgłoszeń.

W tym roku na chętnych czeka 30 miejsc, nabór trwa do 17 listopada 2015 roku.

?Współpraca z UMK w zakresie zarządzaniamajątkiem ?Wealth Management?, którą właśnie rozpoczynamy doskonale wpisuje się w naszą misję oraz profil działalności. Nasi zarządzający oraz analitycy będą dzielić się unikatową wiedzą i bardzo cennym, kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym w bankowości inwestycyjnej, TFI, towarzystwach ubezpieczeniowych i domach maklerskich. To wiedza, która bardzo precyzyjniepozwoli dobierać odpowiednie instrumenty i produkty finansowe. Wierzymy, że studia podejmą przedstawiciele Top managementu korporacji, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, doradcy i pośrednicy finansowi? ? powiedział Maciej Michalski, wiceprezes MM Prime TFI S.A.

Adrian Apanel z MM Prime TFI:

Po wyborach notowania spółek na GPW mogą rosnąć. Najbardziej tych, które potaniały po wypowiedziach polityków

Źródło video: Newseria Biznes

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail