Polski projekt zwycięzcą konkursu Komisji Europejskiej!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zajęło pierwsze miejsce w konkursie European Broadband Awards (EBA), organizowanym przez Komisję Europejską. EBA to coroczna nagroda, przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy, spośród nich komisja wyselekcjonowała 15 najlepszych projektów spośród pięciu kategorii.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwyciężył w kategorii “Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń, między innymi z Niemiec, Danii i Hiszpanii.  

„Bardzo cieszy nas międzynarodowy sukces polskiego projektu. Nie jestem jednak zupełnie zaskoczony tą wygraną ponieważ projekt konkursowy, zgłoszony przez CPPC to jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej.  Jego celem jest likwidacja „białych plam” dostępu do internetu – szkół i gospodarstw domowych w miejscowościach i regionach, które z powodu wysokich kosztów budowy sieci, były dotychczas wykluczone z dostępu do nowoczesnego, szybkiego internetu. Dzięki nagrodzonemu projektowi, siecią szerokopasmową zostanie objętych około 11 tys. placówek oświatowych – czyli blisko połowa wszystkich szkół w Polsce” powiedział  Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Jury konkursu, składające się z ekspertów rynku telekomunikacyjnego doceniło ogromny wpływ projektu na zrównoważony rozwój terytorialny. Jurorzy podkreślili też jego skalę i kompleksowość, dzięki której stanowi on ważny element rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

„Jesteśmy najlepsi w Europie! Blisko 70 procent gospodarstw domowych podłączanych do internetu w ramach projektu CPPC znajduje się w miejscowościach mniejszych niż 5 tysięcy mieszkańców. Szerokopasmowa sieć przyniesie dotychczas wykluczonym regionom nowe szanse i możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego. Nowoczesne technologie to łatwiejsza komunikacja, rozwój innowacji np. na rynku pracy czy wyrównywanie szans dla uczniów w szkołach. Dzięki działaniom w ramach Polski Cyfrowej, każdego dnia ponad tysiąc polskich obywateli dołącza do świata cyfrowych technologii” powiedziała Wanda Buk, Wiceminister Cyfryzacji.

Zwycięski projekt CPPC współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zastosowana w ramach projektu dźwignia inwestycyjna spowodowała, że około 2,5 miliarda złotych środków pochodzących z sektora prywatnego uzupełni jako wkład własny prawie 3,5 miliarda złotych pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych.

 „To ogromny sukces Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nasz projekt może służyć jako wzór i model dla podobnych działań w innych krajach w przyszłości. Zapewnia odpowiednie współfinansowanie, ogranicza koszty publiczne, jest oparty na regułach konkurencji i otwartości oraz przede wszystkim wyrównuje szanse cywilizacyjne pomiędzy różnymi obszarami naszego kraju. W Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwa obecnie realizacja 160 projektów o wartości prawie 6,6 miliarda złotych, związanych z dalszą rozbudową sieci szerokopasmowych. Do 11 stycznia 2019 roku operatorzy mogą zgłaszać się w nowym konkursie na rozbudowę sieci. Nie jest to jednak jedyny obszar naszego działania, prowadzimy już ponad 160 przedsięwzięć związanych m.in. ze zwiększaniem kompetencji cyfrowych społeczeństwa, digitalizacją dóbr kultury o łącznej wartości 2,8 miliarda złotych.” powiedział Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 19 listopada 2018 r. w Brukseli w obecności Komisarza UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariji Gabriel oraz Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana.

Nagrodę Wiceminister Cyfryzacji Wandzie Buk w imieniu Komisji Europejskiej wręczyła Komisarz Mariya Gabriel.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail