ZIMOWE ODSZKODOWANIA – POLACY NIE WIEDZĄ JAK JE UZYSKAĆ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Z doświadczeń Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wynika, że  Polacy nie wiedzą, jakie kroki podjąć, żeby otrzymać tzw. „zimowe” odszkodowania, związane między innymi z upadkiem na nieodśnieżonym chodniku, urazami powstałymi z powodu spadających sopli czy poślizgiem samochodu na oblodzonej drodze.

„Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie musimy podjąć trzy kroki zaraz po zdarzeniu – zrobić zdjęcie miejscu wypadku, zebrać dane świadków i zawiadomić policję lub straż miejską. Polacy nie zdają sobie sprawy jak ważne dla dalszego postępowania jest nasze działanie kilka minut po wypadku – bez materiału dowodowego z miejsca zdarzenia, uzyskanie odszkodowania jest niezwykle trudne”, podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Wideo: Newsrm.TV

Możliwość uzyskania zimowych odszkodowań znajduje podstawę w treści art. 415 Kodeksu Cywilnego („Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”) a także ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami.

O odszkodowanie mogą starać się bezpośrednio osoby fizyczne (np. pieszy po wypadku na nieodśnieżonej drodze), osoby prawne (np. w sprawie zniszczonego samochodu należącego do firmy), ale także pośrednio poszkodowani (np. matka po córce, która poniosła śmierć na skutek obrażeń doznanych w wyniku upadku na oblodzonym chodniku).

Poszkodowany musi wykazać, że do zdarzenia doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za dany teren, np. właściciela posesji, nieruchomości czy zarządcy drogi. Jeżeli za właściwe utrzymanie danego terenu odpowiada podwykonawca (np. firma sprzątająca), to on staje się adresatem roszczenia. Gdy pozwany posiada polisę OC, poszkodowany zwraca się o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

„W tego typu sprawach musimy udowodnić winę podmiotu odpowiedzialnego za właściwe  utrzymanie danego terenu w okresie zimowym oraz wskazać, że jego zaniechanie było bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Na przykład nie uzyskamy odszkodowania, jeśli nad ranem doszło do bardzo intensywnych opadów, dozorca nie był w stanie odśnieżyć terenu, a my złamaliśmy nogę. Ale jeśli okaże się, że gdy kilka godzin po opadach teren nadal nie jest uprzątnięty, a nam się przytrafi nieszczęście, mamy podstawy do uzyskania odszkodowania”, wyjaśnia mec. Krzysztof Jaworski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Europejskie Centrum Odszkodowań prowadziło już ponad 1000 spraw związanych z zimowymi odszkodowaniami. Eksperci EuCO podkreślają, że około 70 proc. spraw, które trafiają do Spółki, nie spełnia wymogów formalnych – brakuje materiału dowodowego zebranego przez poszkodowanego w dniu zdarzenia, co w większości przypadków uniemożliwia starania o odszkodowanie.

Pierwsze trzy kroki na miejscu zdarzenia:

  • dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia
  • zebranie danych adresowych świadków zdarzenia,
  • zawiadomienie  policji lub straży miejskiej.

Bez podjęcia tych kroków osoba poszkodowana nie uzyska odszkodowania!

Niezbędna dokumentacja to między innymi:

  • zdjęcie miejsca, w którym doszło do wypadku (wykonane w dniu zdarzenia), najlepiej opatrzone datą
  • oświadczenie i dokładny opis zdarzenia przez poszkodowanego 
  • opisy świadków  – powinny zawierać informacje na temat warunków atmosferycznych w dniu zdarzenia i przyczyn powstania szkody
  • informacja o warunkach pogodowych w dniu zdarzenia (np. wydruk prognozy pogody z Internetu, informacja IMiGW)
  •  protokół policji/ straży miejskiej
  • dokumentacja potwierdzająca rodzaj i wysokość doznanej szkody (dokumentacja z leczenia, np. karta informacyjna leczenia szpitalnego,  faktury, rachunki potwierdzające wydatki poniesione w związku z powstałą szkodą)
  • należy zwrócić uwagę aby w dokumentacji medycznej powód upadku był wyraźnie wskazany!

Brak wiedzy Polaków na temat pierwszych działań na miejscu zdarzenia powoduje, że EuCO nie może zająć się wieloma sprawami (ok. 70 proc. Poszkodowanych nie posiada dowodów potwierdzających winę podmiotu, np. zdjęcia, świadkowie)

W Polsce w dalszym ciągu najskuteczniejszą drogą do uzyskania odszkodowania jest droga sądowa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail