Przydomowe elektrownie słoneczne coraz bardziej popularne na Warmii i Mazurach

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Od jakiegoś czasu przejeżdżając przez miejscowości Warmii i Mazur coraz częściej możemy zaobserwować na dachach lokalnych domów panele fotowoltaiczne. Są to urządzenia, które produkują energię elektryczną na potrzeby własne ich użytkowników.

Wzrost popularności mikroelektrowni domowych spowodowany jest dwoma czynnikami. Po pierwsze na początku 2015 roku sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła korzystne rozwiązania dla ?Kowalskich? w zakresie pomniejszania rachunków za prąd o wartość wytworzonej przez nich energii elektrycznej we własnych elektrowniach. Zniesiono konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę czy kosztownych warunków przyłączenia do sieci. Co więcej zobligowano zakłady energetyczne do podłączania – na własny koszt – elektrowni przydomowych.

Po drugie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po wygaszeniu dotacji na kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej wprowadził nowy program – Prosument, który docelowo miał finansować mikroelektrownie domowe czy pompy ciepła. W województwie warmińsko-mazurskim operatorem programu został WFOŚiGW w Olsztynie. Program PROSUMENT, cieszy się dużym zainteresowaniem. Do końca lipca 2015 w regionie Warmii i Mazur złożono 273 wnioski opiewające w sumie na kwotę 13,5 mln zł – 112 z nich otrzymało dofinansowanie.

Program ten umożliwia zakup i montaż małych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej. O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowane mogą zostać projekty w zakresie montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych bądź biomasy do 300 kW oraz w zakresie produkcji energii elektrycznej do 40 kW polegające na montażu paneli fotowoltaicznych lub małych elektrowni wiatrowych. Instalację można wykonać na potrzeby własne w istniejących lub będących w budowie budynkach mieszkalnych.

Program jest tak skonstruowany, że nie wymaga angażowania własnych środków. Finansowane jest 100% wydatków związanych z instalacją fotowoltaiczną czy pompą ciepła, z czego odpowiednio 40% dla fotowoltaiki i 20% dla pomp ciepła to bezzwrotna dotacja. Pozostała kwota to pożyczka o oprocentowaniu całkowitym 1% w skali roku, rozłożona na 60 równych rat. Dla przykładu instalacja dachowa domu jednorodzinnego zajmująca 30 m2, wytwarzająca rocznie 3900 kWh kosztuje 27 200 zł brutto. Po uzyskaniu dofinansowania w kwocie 10 880 zł, pozostaje do spłaty ok. 272 zł miesięcznie przez następnych 5 lat. Okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych wynosi nawet ponad 30 lat. W związku z tym stopa zwrotu inwestycji oraz fakt częściowego uzależnienia się od zakładów energetycznych i rosnących cen prądu powoduje, że takie rozwiązania są coraz bardziej popularne w Polsce. Jedną z najprężniej działających na rynku regionalnym firm z branży odnawialnych źródeł energii jest Res Energy Sp. z o.o. z Olsztyna, która w ciągu ostatniego roku wykonała ponad 200 kW elektrowni różnej wielkości, w tym kilkanaście mikroelektrowni domowych.

Źródło: Res Energy

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail