Pięć miast ma 481 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pięć miast podpisało we wtorek umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych, których jednym z celów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego w centrach aglomeracji. Dofinansowania unijne dostały: Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów – poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Witold Słowik.
Słowik wyjaśnił, że działanie, w ramach którego podpisywane były we wtorek umowy na unijne dofinansowanie dotyczy dróg krajowych położonych poza Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), które przechodzą przez miasta na prawach powiatu.

“W sumie wartość unijnego dofinansowania dotyczących pięciu umów wynosi ponad 480 mln zł. W całym konkursie aplikowało 41 potencjalnych beneficjentów, którzy złożyli wnioski o środki w wysokości około 6 mld zł. W dyspozycji było ponad 2,1 mld zł. W dniu dzisiejszym rozdysponowujemy około jedną czwartą tej kwoty” – powiedział Słowik.

Powiedział, że projekty te zostaną zrealizowane w terminie i przyczynią się do rozwoju miast. “Założeniem tego działania jest to, aby centra miast zostały uwolnione od dużego ruchu” – dodał.

“Podpisujemy dzisiaj pięć umów – wyłonionych w ramach konkursu w działaniu 4.2 – na łączną kwotę dofinansowania ponad 480 mln zł – powiedział, cytowany w komunikacie ministerstwa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Umowy podpisywane były we wtorek pomiędzy miastami i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Największym beneficjentem spośród pięciu miast, które we wtorek podpisały umowy, jest Kraków. Stolica Małopolski pozyskała ponad 179 mln zł na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta. Ulica stanowi część drogi krajowej nr 79. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się przepustowość i płynność ruchu, co pozytywnie wpłynie m.in. na zmniejszenie korków i ograniczenie emisji spalin.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przyznał, że rozbudowa ulicy Igołomskiej to projekt bardzo skomplikowany. “Tam jest tunel, wiadukty, mosty, 12 skrzyżowań. Chodzi też o budowę oświetlenia i dróg dla rowerów” – powiedział.

Gliwice otrzymają blisko 117 mln zł na budowę kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia, który przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużego ruch. Zachodnia część obwodnicy miasta będzie drogą krajową, fragmentem istniejącej już trasy nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik.

“Już wcześniej współpracowaliśmy z CUPT i była to współpraca bardzo udana. Jestem przekonany, że i tym razem tak będzie, a projekt ten zostanie zakończony w terminie” – powiedział prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Bydgoszcz otrzymała dofinasowanie na przebudowę ul. Grunwaldzkiej od Węzła Zachodniego do granic miasta o długości 4,6 km. Wartość inwestycji jest szacowana na prawie 148 mln zł, z czego wsparcie unijne wyniesie 113 mln zł.

“To duży sukces miasta. Z jednej strony dzięki tym środkom ul. Grunwaldzka stanie się do 2019 r. najważniejszą dwujezdniową arterią łączącą Bydgoszcz z przyszłą trasą S5. Z drugiej strony Bydgoszcz może inwestować własne środki w kolejne ważne przedsięwzięcia” – powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Z kolei Leszno pozyskało ponad 57 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. Zakres inwestycji obejmuje m.in. dobudowę pasa ruchu, wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, budowę i przebudowę dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, przejścia podziemnego czy przystanków autobusowych.

“To wyjątkowy dzień dla Leszna. Umowa dofinansowania, którą dzisiaj podpisujemy wpisuje się w inne drogowe projekty rządowe. Mam nadzieję, że solidny wykonawca sprawnie ją zrealizuje” – powiedział prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Tarnów otrzyma blisko 15 mln zł na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 73. Projekt będzie realizowany we wschodniej części miasta.

“Odcinek ten jest bardzo ważny dla naszego miasta, bo wiąże się z dojazdem do węzła autostrady A4” – powiedział prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.(PAP)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail