ISBnews: Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jak podaje Agencja ISBnews, analitycy giełdowi uważają, że emisja akcji Tauron Polska Energia, o której akcjonariusze mają zadecydować w najbliższy poniedziałek, jest konieczna ze względu na ambitny program inwestycyjny Grupy Tauron w nadchodzących latach.

Nadzwyczajne walne Tauronu 9 listopada zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.

Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

“Pomysł emisji Taurona jest dobry, a struktura bardzo interesująca. Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Tauron, emisja jest potrzebna, ponieważ kowenanty obligacji mogą zostać przekroczone w najbliższych latach. Emisja jest niewielka, jest to właściwie kropla w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę program inwestycyjny Tauronu, ale zakładam, że Tauron może być w stanie zdobyć dodatkowe finansowanie, renegocjować kowenanty, być może sprzedać część aktywów albo ograniczyć, przesunąć w czasie, program inwestycyjny” – powiedział analityk Societe Generale Bartłomiej Kubicki w rozmowie z ISBnews.

“Kluczowy jest fakt, że emisja nie jest niekorzystna dla akcjonariuszy mniejszościowych. Biorąc pod uwagę cenę emisyjną i obecną cenę rynkową akcji PKO BP, to akcjonariusze mniejszościowi zyskają około 20 mln zł. Wydaje się że podwyższenie kapitału jest fair w stosunku do akcjonariuszy  mniejszościowych” – dodał Kubicki.

Analitycy zwracają uwagę, że skala emisji nie jest duża.

“Skala tej emisji nie jest duża, a ewentualna korzyść dla mniejszościowych akcjonariuszy z tytułu wyższej ceny emisyjnej od aktualnego kursu będzie zależała od tego, po jakiej cenie uda się Tauronowi sprzedać wniesione aportem akcje i po jakich cenach będą one wycenione w aporcie” – napisał w komentarzu analityk mDM Kamil Kliszcz.

Tylko w ostatnich dwóch latach Tauron zainwestował 5 mld zł. Inwestycje koncentrują się na segmentach dystrybucji i wytwarzania. Kupując Kopalnię Węgla Kamiennego Brzeszcze, Tauron chce zwiększyć udział własnego paliwa do 50%. Już dziś Grupa Tauron posiada 20% krajowych zasobów węgla energetycznego, a po zakupie Brzeszcz będzie to jeszcze większy udział. Jak tłumaczy spółka inwestuje, bo może braknąć energii. Dlatego do 2023 r. capex ma wynieść 37 mld zł. W realizacji tego celu ma pomóc emisja akcji kierowana do największego akcjonariusza jakim jest Skarb Państwa. Analitycy są zgodni, że emisja jest spółce potrzebna.

Podczas niedawnej konferencji prasowej prezes Taurona Jerzy Kurella informował, że spółka nie planuje ograniczania programu inwestycyjnego o wartości 37 mld zł. Podkreślał, że te inwestycje są konieczne. Bezwzględnie niezbędne jest Jaworzno, kolejne to Łagisza, blok parowo-gazowy w Stalowej Woli, inwestycje w sieć dystrybucyjną.

 

Jerzy Kurella: fuzja energetyki z górnictwem korzystna dla obu stron. Elektrownie zyskują dostęp do taniego surowca, kopalnie ? stabilny rynek zbytu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail