Języki obce tylko dla bogatych? PASE apeluje o zmianę projektu ustawy o VAT i utrzymanie zwolnienia z VAT nauki języków obcych!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Jacek_Członkowski
Jacek Członkowski – prezes PASE

Wzrost cen za naukę języków obcych dla ponad 1 miliona dzieci i młodzieży oraz 300 tysięcy dorosłych będzie oznaczało wejście w życie nowej ustawy o VAT autorstwa PiS.

Projekt ustawy z dn. 15 września 2015 roku, a który zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli PiS miałby zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku, nie zakłada utrzymania zwolnienia z VAT nauki języków obcych (art. 209 projektu ustawy mówiący o edukacji). To oznacza, że nauka języków obcych zostanie obłożona stawką 23% VAT. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz jakości w Nauczaniu Języków Obcych apeluje o zmianę projektu ustawy, gdyż wprowadzenie VAT-u na naukę języków obcych spowoduje ograniczenie dostępu do nauki języków i utrudnienie ich wchodzenia na rynek pracy.

?Nauka języków obcych jest obecnie jednym z najważniejszych elementów edukacji. Zahamowanie rozwoju językowego Polaków poprzez podwyższanie cen za lekcje, jest nie tylko niezgodne z unijnymi dyrektywami, ale przede wszystkim uderza w rodzinę, o której tak głośno ostatnio w kontekście przedwyborczych obietnic.  Dziwi mnie fakt, że PiS, który proponuje 500 zł na dziecko, chce szybko odebrać część tej kwoty i nałożyć dodatkowy podatek na rodziców ponad 1 miliona dzieci i młodzieży tylko za to, że językowo edukują swoje pociechy na dodatkowych zajęciach. Na tych zmianach straci też ponad 300 tysięcy dorosłych, dokształcających się językowo, którzy dzięki dodatkowej nauce znajdują lepszą i lepiej płatną pracę? ? podkreśla Prezes PASE Jacek Członkowski.

PASE, zaniepokojone projektem ustawy o VAT, przeprowadziło w dn.  29 października ? 2 listopada 2015 roku badania opinii właścicieli szkół językowych. W badaniu wzięło udział 650 właścicieli wszystkich rodzajów szkół: dużych i mniejszych sieci ogólnopolskich, szkół występujących jednostkowo w dużych miastach lub bardzo małych miejscowościach, a także mikro-szkół, w których uczy 2-5 nauczycieli. Z badania wynika, że w wyniku ponoszenia większych kosztów utrzymania szkoły będą zmuszone podnieść ceny (opinia 98,75% ankietowanych). Wzrost cen za naukę języków obcych wyniesie średnio 17,5%, co będzie główną przyczyną rezygnacji z nauki wielu dotychczasowych uczniów (opinia 97,34% ankietowanych). Według 60% procent ankietowanych większość szkół będzie zmuszona obniżyć wynagrodzenia nauczycieli. Wzrośnie natomiast liczba nieewidencjonowanych korepetycji, od których nie są odprowadzane żadne składki i podatki (opinia 98,28% ankietowanych).

?Apelujemy o zmiany w projekcie ustawy o VAT. Musimy zapobiec ograniczeniu dostępu do nauki języków obcych. 6 lat temu wszystkie partie, w tym PiS, zgodnie opowiedziały się za pełnym zwolnieniem z VAT wszystkich działalności edukacyjnych, w tym nauki języków obcych. Wszyscy podkreślali, że to zwolnienie musi nastąpić dla dobra rozwoju językowego w Polsce, zwiększenia konkurencyjności Polaków na rynku pracy oraz wyrównania szans dzieci i młodzieży pod względem językowym na tle innych krajów europejskich? ? przypomina Jacek Członkowski.

Nauka języków obcych w placówkach prywatnych (ponad 7 tysięcy szkół w Polsce) wypełnia lukę edukacyjną wynikającą z programu nauczania w szkołach publicznych. W Polsce z usług szkół językowych korzysta ponad 1 milion dzieci i młodzieży oraz ponad 300 tysięcy dorosłych.

Dyrektywa Komisji Europejskiej (przyjęta przez Parlament Europejski i popierana przez Radę Europy) zobowiązuje kraje członkowskie do zapewnienia swoim obywatelom warunków do opanowania obok języka ojczystego dwóch języków obcych, dostępu do edukacji językowej na wszystkich szczeblach kształcenia (podstawowe, średnie i wyższe) i przez całe życie (?Life long learning?), odpowiedniego dostępu do szerokiego spektrum języków obcych, odpowiedniego kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz promowania wielojęzyczności i wielokulturowości. Ustawowe zwolnienie z VAT (Dyrektywa 2006/112/WE) dotyczy natomiast: edukacji dzieci i młodzieży, szkolnictwa wszystkich szczebli, dokształcania zawodowego, podmiotów prawa publicznego i innych podmiotów realizujących cele edukacyjne i podobne działania.

Apel PASE o zmiany w projekcie ustawy o VAT autorstwa PiS będzie skierowany do przedstawicieli wszystkich partii politycznych nowego Parlamentu i nowego Ministra Edukacji Narodowej.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail