8 zmian w 2016 roku, o których musisz wiedzieć prowadząc firmę

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Nowy rok przynosi wiele nowości, a wśród nich zmiany w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych dla firm. Najważniejsze dotyczą niezapłaconych wydatków, oskładkowania umów zleceń czy e-zwolnień lekarskich.

Zmiany przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia, mają na celu ograniczenie biurokracji, usprawnienie przepływu dokumentacji między urzędami, co z pewnością znacznie ułatwi prowadzenie firmy przedsiębiorcom ? mówi Anna Klepacka z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego ANNA w Jastrzębiu Zdroju. – Takim ułatwieniem dla przedsiębiorcy będzie na przykład rozliczanie kosztów od niezapłaconych wydatków czy korekt przychodów i kosztów ? dodaje A. Klepacka.

Ale wśród zmian są i takie, które z pewnością nie spodobają się zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Chodzi o obowiązkowe oskładkowanie umów zleceń czy podwyżka składek ubezpieczeniowych. Oto 8 zmian, które weszły w życie od stycznia 2016, a o których musisz wiedzieć prowadząc firmę:

1. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego dla VAT

Do tej pory deklaracje VAT i ich rozliczenia realizowane były w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania działalności opodatkowanej VAT. Od stycznia 2016 do składania deklaracji i rozliczeń VAT jest Urząd Skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (dla osób fizycznych) i adres siedziby firmy (np. dla spółek).

2. Pełnomocnictwo ogólne we wszystkich sprawach podatkowych

Aby ograniczyć biurokrację, od stycznia 2016 możliwe jest ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Co istotne, można je teraz złożyć elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw, nie podlega opłacie skarbowej i wystarczy je złożyć tylko raz (nie jak dotąd do każdej sprawy).

Nie w każdej sprawie związanej z podatkami przedsiębiorcy muszą występować osobiście. Pełnomocnictwo ogólne pozwala ustanowić reprezentację przedsiębiorcy w dowolnym momencie postępowania podatkowego. Warto wiedzieć, że obok pełnomocnictwa ogólnego, funkcjonuje również tzw. pełnomocnictwo szczególne ? dla konkretnej sprawy.

3. Brak obowiązku uzasadnienia złożenia korekty deklaracji podatkowej

Do tej pory podatnicy do korekty deklaracji podatkowej musieli składać uzasadnienie. Od stycznia 2016 takie uzasadnienie nie jest już wymagane, ale Urząd Skarbowy może wezwać podatnika do złożenia ewentualnych wyjaśnień do korekty.

4. Księgowanie faktur korygujących

Do tej pory w celu zaksięgowania faktury korygującej należało powrócić do pierwotnego dokumentu, co nieraz wiązało się z koniecznością skorygowania również deklaracji podatkowych.

Od stycznia 2016 korekty dokonuje się w okresie, w którym wystawiona została faktura korygująca, ale tylko jeśli korekta zwiększa lub zmniejsza przychód lub koszt. Natomiast jeśli korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, to księgowanie następuje w dacie wystawienia pierwotnej faktury.

5. Koniec pomniejszania kosztów od niezapłaconych wydatków

Od 2013 roku niezapłacone wydatki (np. zakupy ratalne) wiązały się z korektą kosztów. Należało pomniejszyć koszty o nieuregulowane wysokość wydatków ? po upływie 90 dni (jeśli termin zapłaty wynosił powyżej 60 dni) lub po upływie 30 dni (jeśli termin zapłaty był krótszy niż 60 dni).

To rozwiązanie miało wymusić terminową zapłatę zobowiązań. Tyle, że przysparzało sporo problemów przy zakupach ratalnych, które bardzo często proponują chociażby sieci telefonii komórkowej. Od stycznia 2016 nie ma konieczności pomniejszania kosztów za niezapłacone wydatki. Oznacza to, że wydatek związany z zakupem np. telefonu czy komputera możemy jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

6. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne od umów zleceń

W 2016 roku więcej osób będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, gdyż od stycznia wszystkie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne.

Dotychczas umowy zlecenia objęte były obowiązkiem oskładkowania na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale jeśli zleceniobiorca miał kilka zleceń w tym samym czasie, mógł zdecydować sam, od której umowy będą odprowadzane obowiązkowe składki ubezpieczeniowe.

Od początku roku, jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, musi odprowadzać składki od tylu z nich, aż kwota wynagrodzenia z ich tytułu osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 jest to kwota 1 850 zł brutto). Do oskładkowania kilku umów zleceń dojdzie więc w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne będzie niższa od płacy minimalnej. Dopiero ta umowa, która przekroczy wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę, nie będzie podlegać oskładkowaniu.

7. Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2016 pracownik nie musi dostarczać pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Wszystko odbywa się elektronicznie ? lekarz wystawia L4 w systemie i przekazuje on-line do ZUS. Natomiast ZUS przekazuje e-zwolnienie pracodawcy (płatnikowi składek) poprzez profil zaufany ePUAP.

Profil ePUAP może założyć bezpłatnie w ZUS każdy płatnik składek ubezpieczeniowych. Jeśli nie zrobił tego do 31 grudnia 2015, musi powiadomić swoich pracowników o obowiązku dostarczania zwolnień lekarskich w formie papierowej (czyli na dotychczasowych zasadach). Obowiązkowo profil ePUAP muszą posiadać płatnicy składek, którzy zatrudniają powyżej 5 pracowników.

Zmiana ta ma usprawnić obieg dokumentacji oraz zminimalizować nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi.

8. Wyższe składki ZUS w 2016

Od stycznia zmienia się również wysokość składek ubezpieczeniowych, które przedsiębiorcy odprowadzają do ZUS. Tzw. duży ZUS wzrośnie o 29,24 zł, a ?mały? ZUS dla nowych przedsiębiorców będzie wyższy o 19,08 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy) wynoszą łącznie 1 121, 52 zł (w 2015 była to kwota 1 092, 28 zł). W przypadku nowych przedsiębiorców, którzy przez 24 miesiące opłacają preferencyjne stawki, tzw. mały ZUS wynosi łącznie 465,28 zł (w 2015 była to kwota 446,20 zł).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail