Grupa AWBUD: portfel zamówień pozwala realizować coraz wyższe zyski

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, wypracowała w ciągu trzech kwartałów br. 166,4 mln zł skonsolidowanych przychodów. EBITDA za ten okres wyniosła 5,4 mln zł, a marża brutto na sprzedaży 7,7%.

Wpływ na notowaną od kilku miesięcy szybką poprawę wyników Grupy AWBUD miała przede wszystkim zakończona już reorganizacja, w tym wzmocnienie działów odpowiadających za pozyskiwanie kontraktów oraz za kontroling finansowy. Istotną rolę w poprawie na wszystkich poziomach zysków ma także jakości pozyskiwanego do 2014 r. portfela kontraktów budowlanych.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 166,4 mln zł i były o 8,3% wyższe r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,0 mln zł (wobec straty 1,0 mln zł w okresie I-IIIQ 2014), EBITDA 5,4 mln zł (wobec 0,7 mln zł), a zysk netto 4,6 mln zł (wobec straty 3,4 mln zł). Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 7,7%, marżę EBIT 2,4%, a marżę EBITDA 3,3%.

Aktualnie Grupa AWBUD realizuje portfel zleceń o wartości 287 mln zł. Do największych aktualnie realizowanych kontraktów należą Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej o wartości 52,5 mln zł, Zakład Separacji Popiołu na terenie EC Siekierki o wartości 38,6 mln zł oraz Rozbudowa Fabryki Pentair w Dzierżoniowie o wartości 30,5 mln zł..

Trzeci kwartał br. to kolejny już okres coraz lepszych wyników. – Jestem bardzo zadowolony i z dużym optymizmem patrzę na nasze perspektywy w najbliższych kwartałach. Lata 2014-2015 to czas dużych zmian, które wprowadziliśmy w sposobie, w jaki pozyskujemy kontrakty i nadzorujemy ich rentowość. Co ważne zrealizowaliśmy już niemal wszystkie kontrakty zawierane w latach 2012 i 2013 r., czyli z naszego tzw. starego portfela. W najbliższych latach będziemy czerpać korzyści z sukcesem przeprowadzonej reorganizacji. Chciałbym, aby nasz potencjał wykonawczy pozwolił istotnie zwiększyć ilość realizowanych zleceń w najbliższych 2-3 latach – komentuje Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.

W ostatnich latach Grupa optymalizowała koszty oraz reorganizowała struktury wewnętrzne. Zmodyfikowany został system zarządzania ofertowaniem i nadzorem nad realizacją pozyskiwanych kontraktów, w tym w zakresie kontroli marż osiąganych na poszczególnych kontraktach. ? Inwestycje, na realizację których podpisaliśmy umowy w ubiegłym i bieżącym roku są realizowane na satysfakcjonującej nas marżach. Znaczącą rolę wypełniają tu dyrektorzy oddziałów regionalnych, którzy opiekują się kontraktem od momentu ofertowania, poprzez kosztorysowanie, planowanie i realizację. Takie podejście daje nam większą możliwość kontroli, ale również optymalizacji nakładów ponoszonych przez naszych klientów przy każdej z inwestycji, której realizacji się podejmujemy ? wyjaśnia Arkadiusz Mączka, Dyrektor Finansowy AWBUD S.A.

Na coraz lepsze wyniki Grupy wpływa pozytywnie m.in. zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu kontaktów związanych z rewitalizacją budynków, w tym galerii handlowych. AWBUD jest jedną z najbardziej doświadczonych firm w Polsce w tym segmencie. Jednym z kluczowych dla Grupy projektów w tym obszarze i zarazem największym tego typu w Polsce była rozbudowa i modernizacja Galerii Mokotów w Warszawie.

W kolejnych kwartałach Grupa zamierza kontynuować realizację założeń strategicznych dotyczących koncentracji na pozyskiwaniu kontraktów zapewniających solidne marże. – Organizacyjnie i kadrowo jesteśmy przygotowani na obsługę istotnie większego portfela zleceń niż obecnie i będziemy dążyć do pełnego wykorzystania naszych ?mocy?. Nie chodzi nam jednak o wzrost za każdą cenę. Na niełatwym wciąż rynku będziemy się angażować przede wszystkim w pozyskiwanie kontraktów o satysfakcjonującym nas poziomie rentowności – podsumowuje Michał Wuczyński.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail