Przedstawiciele organizacji międzynarodowych wzywają kraje europejskie do opracowania strategii dla zdrowia mózgu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Europejska Rada Mózgu wezwała kraje europejskie do opracowania kompleksowych strategii “Brain Plan” dotyczących badań naukowych, prewencji, wczesnego wykrywania i skutecznych terapii chorób mózgu. Wezwanie do działania (call to action) miało miejsce podczas spotkania w Brukseli prezentującego pilotażowy, Polski Brain Plan, który ma służyć jako wzór dla innych krajów.

Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą znaną nam na ziemi i w kosmosie. Ten organ kontroluje każdy aspekt naszych ciał, od bicia serca po emocje, uczenie się i pamięć. Mózg umożliwił ludzkości zapierające dech w piersi osiągnięcia: spacer po księżycu, mapowanie ludzkiego genomu czy powstanie arcydzieł muzyki, literatury i sztuki. Jest on mieszkaniem naszych osobowości, myśli, uczuć i innych ludzkich cech. To zdolność mózgu do ekspresji tych wszystkich aspektów czyni nas ludźmi. Mózg jest prawdziwym cudem, który powinniśmy otaczać szczególną troską.

Niestety mózg jest również siedliskiem wielu przewlekłych i poważnych chorób, które mają olbrzymi wpływ na osoby nimi dotknięte, jak również systemy zdrowotne i całe społeczeństwa. Choroby mózgu, w tym zaburzenia rozwojowe, choroby neurodegeneracyjne i schorzenia psychiczne dotykają co trzeciego Europejczyka (165mln osób) I. Kosztują nas one 800 miliardów EUR rocznie II (przewyższają łączne koszty chorób serca, nowotworów oraz cukrzycy) i stanowią 35 % obciążeń wszystkich schorzeń w Europie III.

Tymczasem, jak podkreślił podczas spotkania w Brukseli przedstawiciel WHO Roberto Bertollini, “Kwestie związane z mózgiem były do niedawna zmarginalizowane przez czołowych aktorów, nie będąc istotną częścią programów w obszarze zdrowia publicznego”.

Izabela Czarnecka z Fundacji NeuroPozytywni podkreśliła, że “aby sprostać tym ogromnym obciążeniom, potrzebujemy całościowej strategii obejmującej nie tylko kwestie terapii, ale również te związane ze stygmatyzacją i zwiększaniem świadomości społecznej?.

Eksperci obecni na spotkaniu byli zgodni, że opracowanie strategii w postaci “Brain Planów” musi stanowić priorytet polityk zdrowotnych poszczególnych krajów europejskich jak również trzon unijnej strategii wzrostu i rozwoju na najbliższą dekadę – Europa 2020. “Zdrowie mózgu przekłada się na lepszy ogólny stan zdrowia, a to jest podstawą większej produktywności pracowników, będącej warunkiem konkurencyjności Europy” – powiedział prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komitetu ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE.

Uczestnicy spotkania ocenili, że w tworzeniu “Brain Planów” muszą uczestniczyć wszystkie strony – pacjenci i ich bliscy, lekarze, naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za organizację służby zdrowia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail