Towarzystwo Emerytalne PZU przejmuje zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Nordea

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 15 grudnia 2015 roku zezwolenie na przejęcie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU zarządzania funduszem Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Nastąpi to  7 stycznia 2016 roku.

Przejęcie funduszu Nordea DFE wpisuje się w strategię budowania silnej pozycji Grupy PZU na rynku dobrowolnych produktów emerytalnych. Jest to pierwsza na polskim rynku transakcja akwizycji zarządzania tego typu funduszem.

Wszyscy dotychczasowi członkowie Nordea DFE będą mogli podpisać umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  z Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU jest spółką zależną Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. i należy do Grupy PZU, największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Członkowie Nordea DFE, którzy zdecydują się na zawarcie umowy o prowadzenie IKZE w DFE PZU, staną się klientami podmiotu o ugruntowanej pozycji i stabilnej sytuacji finansowej.

W związku z zezwoleniem KNF, PTE PZU uruchomi promocję, polegającą na czasowym zwolnieniu z opłaty od składki. Promocja obejmie zarówno członków Nordea DFE, którzy podpiszą umowę z DFE PZU jak i dotychczasowych klientów DFE PZU.

PZU DFE jest czołowym dobrowolnym funduszem emerytalnym na polskim rynku, osiągającym bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Według danych na koniec listopada 2015 r. był drugim funduszem pod względem wypracowanej stopy zwrotu licząc zarówno od początku roku (+10,25%), jak i od początku swojego istnienia (+126,0% w okresie od stycznia 2012 roku).

Strategia Grupy PZU na lata 2015-2020 zakłada dynamiczny rozwój w zakresie zarządzania aktywami, a PTE PZU pragnie aktywnie uczestniczyć w rozwoju trzeciego filaru systemu  emerytalnego.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail