Uchwała Sądu Najwyższego: poszkodowani w wypadkach mają prawo do bezpłatnego prywatnego leczenia

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, z dużym zadowoleniem przyjęło uchwałę Sądu Najwyższego, który wskazał, że towarzystwa ubezpieczeniowe powinny zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach uzasadnione i celowe wydatki na prywatne leczenie i rehabilitację. Wniosek do Sądu Najwyższego złożył Rzecznik Finansowy. Do wydania orzeczenia doszło, między innymi na kanwie rozbieżnego orzecznictwa w sprawach dotyczących  przekazanego Rzecznikowi Finansowemu przez EuCO.

?Towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały czytelną informację – jak najszybszy powrót poszkodowanego do pełnej sprawności jest najważniejszy. Państwowa służba zdrowia jest niewydolna a każdy dzień zwłoki w leczeniu i rehabilitacji  urazów powypadkowych działa na niekorzyść osób, które ucierpiały w zdarzeniach komunikacyjnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Sąd Najwyższy jasno wskazał: poszkodowani mogą korzystać z prywatnego leczenia i rehabilitacji a koszty zwróci towarzystwo ubezpieczeniowe z polisy OC sprawcy wypadku?, podkreśla Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Z doświadczenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. wynika, że dotychczas towarzystwa ubezpieczeniowe z zasady odmawiały pokrycia kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji lub je zaniżały. Ubezpieczyciele argumentowali, że poszkodowani powinni korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ.W opinii EuCO uchwała uporządkuje i ujednolici rozbieżności w praktyce towarzystw ubezpieczeniowych.

Osoby, które ucierpiały w wypadkach i chcą skorzystać z usług prywatnej służby zdrowia powinni udokumentować wszystkie wydatki (faktury, rachunki) i przechowywać dokumentację medyczną, która wskazuje na konieczność konkretnych wizyt lekarskich           i zabiegów. Orzeczenie jest również ważne dla poszkodowanych, którzy po wypadku korzystali z prywatnej opieki medycznej a towarzystwa odmówiły pokrycia jej kosztów. Okres przedawnienia w przypadku większości wypadków drogowych powodujących urazy ciała wynosi nawet 20 lat. To oznacza, że te osoby mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail