Apel do MEN o utworzenie Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utworzenie Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych PASE rozpoczął się II Europejski Kongres Języków Obcych. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE), organizator Kongresu, uznało za konieczne skoordynowanie wszystkich działań w zakresie nauczania języków obcych w Polsce w jednym programie w celu likwidacji różnic w edukacji językowej dzieci na wsiach i w miastach oraz podwyższenia poziomu nauczania języków obcych w szkołach publicznych. Według PASE, Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno w ramach Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych uznać języki obce za przedmioty priorytetowe i zapewnić równy dostęp do ich nauki w całym kraju.

?Różnice są nadal zatrważające. Dzieci na wsiach mają dużo mniejszy dostęp do nauki języków obcych, a przez to osiągają dużo gorsze efekty na egzaminach. To w efekcie powoduje, że później starają się o gorszą i gorzej płatną pracę. W ubiegłym roku wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dzieci na wsiach i w małych miasteczkach były aż o jedną trzecią słabsze niż dzieci w dużych miastach. Nikt nam nie wmówi, że mieszkają tam mniej zdolne dzieci. To skutki systemowe, które wynikają ze złej organizacji nauki języków. Narodowy Program Nauczania Języków Obcych nadałby nauce języków obcych odpowiednią rangę i pomógł młodym ludziom w lepszym starcie na rynku pracy? ? podkreśla Prezes PASE, Jacek Członkowski.

PASE za głosy poparcia dla utworzenia Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych uznaje wyniki najnowszego badania opinii aż ponad 7 tysięcy rodziców i nauczycieli, którzy oczekują zmian w edukacji językowej.

 ?Proponujemy MEN utworzenie Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych i jednocześnie deklarujemy wszelką pomoc w opracowaniu strategii, wdrożeń i realizacji Programu. Konieczność stworzenia takiego Programu potwierdzają oczekiwania rodziców i nauczycieli języków obcych, wyrażone w naszym najnowszym badaniu. I rodzicie, i nauczyciele oczekują zmian, które pomogą lepiej kształcić dzieci, zwłaszcza na wsiach, by te nie czuły się gorsze tylko dlatego, że nie mają takiego dostępu do nauki jak dzieci w dużych miastach? ? dodaje Jacek Członkowski.

Badanie opinii ponad 4 tysięcy rodziców oraz ponad 3 tysięcy nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego potwierdziło oczekiwania dotyczące dobrej zmiany w nauczaniu języków, m.in.: zwiększenie liczby godzin kontaktu z językiem obcym tygodniowo, dobór grup ze względu na stopień zaawansowania, podział klas na mniejsze grupy, zwiększenie środków publicznych na materiały edukacyjne dla dzieci i nauczycieli, przesunięcie nacisku z egzaminowania na naukę umiejętności mówienia.

W programie II Europejskiego Kongresu Języków Obcych zaplanowano także debatę pt.: ?Rozwiązania dla oświaty publicznej w nauczaniu języków obcych?, która odbędzie się w sobotę, 14 maja 2016 roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail