BIG InfoMonitor: Solidny emeryt płaci rachunki, gorzej z kredytami

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Przy okazji święta babci i dziadka warto sprawdzić czy nie potrzebują oni finansowej pomocy w spłacie kredytu. Osoby starsze doskonale radzą sobie z obsługą wszelkiego rodzaju rachunków, ale z ratami już słabiej. Łączne zaległe zadłużenie pozakredytowe i kredytowe 270 tys. osób w wieku 65 lat i więcej przekracza 4 mld zł, większość tej kwoty przypada na kredyty ? wynika z danych BIG InfoMonitor.

Seniorzy nie mają sobie równych, jeśli chodzi o solidność w spłacie bieżących rachunków. Wśród osób w wieku co najmniej 65 lat zaledwie 13 osób na 1000 ma kłopot z ich terminowym opłacaniem (1,3 proc.). Pod względem solidności nie dorównuje im żadna inna grupa wiekowa. Przeciętny dla wszystkich Polaków odsetek nieopłacanych w terminie zobowiązań pozakredytowych wynosi 4 proc. ? wynika z Raportu InfoDług o niesolidnych dłużnikach. Mowa tu o nieopłaconych przez co najmniej 60 dni od terminu rachunkach za media, telefon, telewizje kablową, czynsz, alimenty, pożyczki gotówkowe z firm pozabankowych, czy też o zobowiązaniach odsprzedanych firmom windykacyjnym.

Osoby starsze ze wszech miar starają się regulować długi. Na niepłacenie zobowiązań nie pozwalają im wyznawane wartości i zasady, do których młodsze pokolenia niestety nie przywiązują już tak dużej wagi ? mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Biorąc pod uwagę poszczególne regiony kraju, osoby starsze największe problemy z opłacaniem rachunków mają w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Nikt nie płaci rachunków tak, jak najstarsze pokolenie

Jak bardzo starsze pokolenie wyróżnia się w społeczeństwie pod względem moralności płatniczej pokazują też badania ?Zachowania Polaków związane z opłacaniem rachunków? przeprowadzone Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor. Wynika z nich, że wśród najstarszych osób wszystkie rachunki na czas zawsze reguluje dwie trzecie ankietowanych, podczas gdy przeciętnie odsetek ten wynosi 52 procent. Choć może się to wydawać zaskakujące, to jedynie co dziesiąta osoba spośród pytanych w wieku co najmniej 60 lat zapominała o terminie płatności rachunków, w sytuacji gdy ogólnie w społeczeństwie przyznawało się do tego aż 18 proc. ankietowanych. Wśród respondentów, którzy nie ukończyli 25 lat, o fakturze zapominał niemal co czwarty badany. Jak widać, jeśli osoba starsza nie płaci rachunków, to z pewnością dlatego, że naprawdę nie może.

Z kredytami jest już trudniej

 Sytuacja zmienia się, gdy do comiesięcznych obciążeń osoby starsze włączają raty kredytów. Wówczas odsetek osób mających kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań pozakredytowych i kredytowych wzrasta do 4,7 procent. A do kwoty 0,6 mld zł z tytułu rachunków i windykowanych pożyczek oraz kredytów, dochodzi też 3,5 mld zł przeterminowanych kredytów, których spłata opóźniona jest o 60 dni.1

Uwzględniając obciążenia kredytowe seniorzy tracą pierwszą pozycję pod względem solidności płatniczej. Lepiej od nich wypadają najmłodsi, między 18. a 24. rokiem życia, gdzie odsetek osób z

2

kłopotami wynosi 3,4 procent. Średnia zadłużenie z tytułu zobowiązań pozakredytowych i kredytowych wynosi dla seniorów 15,3 tys. zł i jest o 6,9 tys. zł niższe niż dla ogółu.

3

Pomoc dla zadłużonych emerytów i rencistów

Przy okazji Dnia Babci i Dziadka ? zamiast prosić o pomoc w zaciągnięciu pożyczki czy kredytu na swoje potrzeby ? warto spytać, czy bliscy nie mają zmartwień związanych z finansami i czy to im nie trzeba pomóc. Osobom utrzymującym się z emerytury i renty z pomocą chce też przyjść parlament.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po zmianie prawa w ramach egzekucji komorniczych, do których dochodzi w sytuacji, gdy ktoś nie reguluje w terminie swoich zobowiązań, komornik będzie emerytowi i renciście musiał pozostawić na życie kwotę stanowiącą równowartość świadczenia minimalnego, podobnie jak dzieje się to w innych przypadkach.

Dla emerytów minimalne świadczenie wynosi obecnie 880,45 zł, a dla rencistów 675,17 zł. W ramach aktualnie obowiązującego prawa komornik może pozostawić na życie emerytom i rencistom niższe kwoty niż wynosi stawka minimalna i jest to odmienne podejście niż przy egzekucji z  wynagrodzenia, gdzie komornik zobowiązany jest pozostawić dłużnikowi do dyspozycji kwotę stanowiącą płacę minimalną.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail