Najnowsze konkursy badawcze ogłoszone przez IMI: 160 mln euro m.in. na analizę big data, walkę z nowotworami u dzieci i ebolą

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) ogłosiła dwa nowe konkursy na badania naukowe w obszarze biomedycznym, których wyniki pozwolą na osiągnięcie postępu w opracowaniu leków w obszarach o kluczowym znaczeniu, takich jak: nowotwory dziecięce, choroby Alzheimera i Parkinsona, jak również wirus ebola. Konkursy wpiszą się także w realizację nabierającego rozmachu programu Big Data for Better Outcomes. Łączna kwota wsparcia projektów to ponad 160 mln euro.

W 7. konkursie IMI2 (Call 7) przewidziano siedem obszarów badawczych, w tym dwa dotyczące zbiorów big data. Konkurs 8. (Call 8) dotyczy prac nas wirusem ebola i innymi filowirusami wywołującymi gorączki krwotoczne.

Big data w medycynie

Dzięki współpracy Komisji Europejskiej z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI) po raz kolejny zostaną przeznaczone znaczące środki finansowe na badania nad wykorzystaniem ogromnych zbiorów danych w medycynie. Spośród 7 obszarów badawczych objętych najnowszym konkursem grantowym, trzy dotyczą projektu Big Data for Better Outcomes. Jego celem jest stworzenie rozwiązań wspierających procesy decyzyjne w systemie ochrony zdrowia.

Do tej pory w ramach IMI finansowane były badania nad wykorzystaniem wielkich zbiorów danych m.in. w walce z nowotworami krwi u dzieci oraz chorobą Alzheimera. Aktualny konkurs dotyczy zarówno koordynacji i wsparcia dla całego programu big data w ochronie zdrowia, jak i wykorzystania go w walce z chorobami kardiologicznymi: niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym. Program Big Data for Better Outcomes obejmie także stworzenie kompleksowej ?przedklinicznej pediatrycznej platformy POC (proof of concept)?, która umożliwiłaby rozwój badań molekularnych nad nowotworami u dzieci oraz identyfikację potencjalnych leków.

Projekty takie jak Big Data for Better Outcomes pokazują, jak szybko branża farmaceutyczna potrafi zaadaptować istniejące i stworzyć nowe rozwiązania służące poprawie jakości życia pacjentów i efektywności systemu ochrony zdrowia. Realizowane w ramach Innovative Medicines Initiative projekty badawcze wskazują, że serce europejskich innowacji stanowi branża medyczna i biotechnologiczna. Warto pamiętać, że sukces IMI opiera się na energii, pomysłowości i przedsiębiorczość tysięcy podmiotów z całej Unii Europejskiej. Inicjatywa daje szansę naukowcom, małym i średnim firmom oraz organizacjom pacjentów na włączenie się w projekty, w których bez zewnętrznego wsparcia nie mogliby brać udziału. Mam nadzieję, że 16 marca wśród podmiotów, które otrzymają granty znajdą się również polskie instytucje badawcze ? podkreślił Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny INFARMY.

Pozostałe projekty w ramach 7. konkursu IMI:

  • Nowotwory u dzieci ? obecnie 20% przypadków nowotworów u dzieci jest nieuleczalnych, a pacjenci, których wyleczono, doświadczają długoterminowych skutków ubocznych. Dzięki projektom złożonym w ramach tego tematu powstanie platforma narzędzi badawczych ułatwiających identyfikację potencjalnych leków.
  • Choroby Alzheimera i Parkinsona ? badania nad sposobem rozprzestrzeniania się w mózgu złogów białkowych, które stanowią wyznacznik obu chorób. Projekt ma na celu identyfikację nowych ?celów? dla przyszłych leków.
  • Przewlekły ból ? celem badania ma być zwiększenie wiedzy dotyczącej pierwotnych przyczyn bólu neuropatycznego, który dotyka od 6 do 8% społeczeństwa i jest wyjątkowo trudny w leczeniu.
  • Choroby oczu ? wobec braku skutecznych leków do stosowania w przypadku zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), celem projektu jest opracowanie nowych, efektywniejszych sposobów pomiaru zaawansowania choroby, co byłoby przydatne podczas badań klinicznych nad nowymi lekami.
  • Bezpieczeństwo leków ? realizowane w ramach tego obszaru projekty badawcze mają pomóc w wykorzystaniu metod obrazowania w ocenie bezpieczeństwa farmakoterapii.

Termin zgłoszenia do konkursu w powyższych tematach mija 16 marca 2016 roku. Budżet
7. konkursu IMI to 46,8 mln euro przekazane przez IMI oraz 46,8 mln euro, wyasygnowane przez biorące udział w projektach badawczych spółki członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Możliwość uzyskania finansowania w ramach konkursów mają m.in. uczelnie wyższe, instytuty i firmy badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pacjentów. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.imi.europa.eu/content/stage-1-18

Dalsze prace badawcze nad wirusem eboli

Walka z wirusami gorączki krwotocznej pozostaje jednym z priorytetowych projektów badawczych realizowanych w ramach IMI. Wybuch epidemii eboli w Afryce Zachodniej stał się katalizatorem przyspieszenia prac nad skuteczną diagnostyką i leczeniem tej choroby. Uruchomione w ramach IMI fundusze przyspieszyły realizację istniejących projektów badawczych; umożliwiły także rozpoczęcie zupełnie nowych badań. Pomimo ograniczenia liczby nowych przypadków, zarówno Komisja Europejska, jak i innowacyjny przemysł farmaceutyczny uznały, że niezbędne jest podjęcie dalszych działań, które zapewnią narzędzia umożliwiające stłumienie przyszłych epidemii tej choroby w zalążku. Dlatego też w ramach drugiej edycji programu ?Ebola+? IMI przeznaczyła na badania nad filowirusami aż 70 mln euro. Tematyka projektów składanych w ramach konkursu może obejmować różne aspekty badań, w tym opracowanie szczepionek, badań diagnostycznych i leków. Więcej informacji: http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMAreprezentuje 28 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

IMI (Innovative Medicines Initiative)

IMI jest partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) między Komisją Europejską a Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Zadaniem IMI jest działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego poprzez przyspieszanie opracowywania oraz dostępu pacjentów do leków innowacyjnych, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane. Realizacja tego celu odbywa się poprzez współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania medyczne, takimi jak uczelnie wyższe, przemysł farmaceutyczny oraz inne gałęzie przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów oraz organy regulacyjne.www.imi.europe.eu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail