Trwa rejestracja na konferencję “Zarządzanie Uczelnią 2015”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rozwój szkoły wyższej w warunkach międzynarodowej konkurencji to wiodący temat konferencji “Zarządzanie Uczelnią 2015”.

Omawiane będą: rola strategii w rozwoju uczelni, budowanie efektywnego przywództwa, gospodarka finansami i zasobami uczelni, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, skuteczne wykorzystywanie środków europejskich, fuzje i konsolidacja uczelni – w Polsce i Europie. W ramach konferencji odbędzie się również Gala Nagrody Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

Konferencja, organizowana wspólnie przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” i firmę doradczą PCG Polska, odbędzie się 23 i 24 listopada w Warszawie. Będzie to miejsce profesjonalnej debaty i wymiany najlepszych praktyk w zarządzaniu szkołami wyższymi. Zaproszono znakomitych gości z grona teoretyków i praktyków zarządzania uczelniami.

Gość specjalny, prof. Antonio Rendas, rektor Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, wieloletni przewodniczący Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalskich (CRUP), przedstawi trendy i wyzwania w zarządzaniu uczelniami w Europie.

Wśród panelistów i prowadzących sesje znajdują się profesorowie: Wiesław Banyś, Michał Kleiber, Andrzej Koźmiński, Stanisław Bielecki, Marian Gorynia, Andrzej Eliasz, Bogusław Smólski, Jerzy Woźnicki, Marek Rocki, Elżbieta Mączyńska i Ryszard Górecki.

W ramach konferencji odbędzie się również Gala Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Do nagrody, która zostanie przyznana w pięciu kategoriach, kandyduje 26 nominowanych z 16 uczelni. Uwaga: Rejestracja na konferencję obejmuje także udział w Gali.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Courtyard by Marriott Airport Hotel.

Rejestracja na konferencję: http://www.lumen.edu.pl/konferencja/rejestracja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail