Enea ma od BGK kolejne 700 milionów na swój rozwój

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Pieniądze pozyskiwane z przyszłych emisji tych obligacji będą przeznaczone na realizację strategii korporacyjnej Grupy. Do 2020 roku Enea planuje zainwestować łącznie prawie 17 miliardów złotych.

W ramach zawartej umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie automatycznie każdą taką przyszłą emisję. Wykup obligacji będzie następował w ratach do 15 września 2027 r. Ich oprocentowanie zostało oparte o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę banku.

– Od kilku lat skutecznie realizujemy ambitny program inwestycyjny. Nasze zamierzenia będziemy finansować między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Budując nowe moce wytwórcze i unowocześniając sieci dystrybucyjne nie tylko zwiększamy wartość Grupy, ale także umacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju ? podkreśla Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Eneą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu ?Inwestycje polskie?. Pierwsza umowa, dotycząca programu emisji obligacji do łącznej wysokości 1 mld złotych została zawarta 15 maja 2014 r. Środki te  zostały już w pełni wykorzystane.

Zapewnienie finansowania dla kluczowych inwestycji energetycznych jest ważnym elementem misji BGK jako państwowego banku rozwoju. Już dzisiaj co czwarta złotówka zaangażowana w program ?Inwestycje polskie? trafia na projekty energetyczne, a łączna wartość zawartych umów w sektorze, wliczając emisję Enei, to 6,7 mld zł ? powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK.

Enea to sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej. Oferuje swoim Klientom innowacyjne produkty, dba o bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców północno-zachodniej Polski i produkuje ok. 9 procent energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju. Od niedawna grupa powiększyła się o Lubelski Węgiel Bogdanka i stała się w ten sposób nowoczesnym koncernem energetyczno-paliwowym.

enea_budowa_bloku_11_w_elektrowni_kozienice_jesien_2015_2

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail